Eigen proefruimte Van Iperen bij Demokwekerij Westland

Om zelf praktijkonderzoek uit te voeren naar teeltinnovaties, heeft toeleverancier Van Iperen besloten om een eigen onderzoeksruimte in te richten in Demokwekerij Westland. Tot nu toe had Van Iperen kleinere proefjes in de Demokwekerij, maar nu komen er langlopende onderzoeken met een wetenschappelijke onderbouwing.

„Wij gaan in toenemende mate investeren in onderzoek”, zegt Dirk Bakker, technisch directeur van Van Iperen. „Zo hebben we een eigen afdeling Kennis en Ontwikkeling, dat bestaat uit een kernteam van vijf mensen. Een paar jaar geleden hadden we dat nog niet.”
Volgens Bakker zullen meer bedrijven deze werkwijze gaan volgen. „Je ziet dat iedereen het onderzoek op zijn eigen manier oppakt, nu de sector en de overheid minder bijdragen. De noodzaak voor onderzoek wordt immers groter vanwege het krimpende middelenpakket, vergroening en hogere kwaliteitseisen.”

In de eigen proefkas voeren de specialisten van Van Iperen onderzoek uit, samen met onderzoekers van Proeftuin Zwaagdijk. „Wij doen al regelmatig proeven bij kwekers, maar je hebt dan te maken met onder andere proefontheffingen en toelatingen en dat maakt het soms lastig”, zegt technisch specialist Guido Halbersma. „Bij de Demokwekerij hebben we die belemmeringen niet. Bovendien worden de proeven, indien door Zwaagdijk uitgevoerd onder hun GEP-licentie (Good Experimental Practice), erkend en kunnen ze gebruikt worden voor toelatingsdossiers.”

Het kan bijvoorbeeld gaan om eenvoudige phytotox-proeven of om complexere technische proeven op het gebied van gewasbescherming, biologie, bemesting of een combinatie hiervan. Tijdens de laatste editie van de Kennisdag Sierteelt heeft Van Iperen de resultaten gepresenteerd van de eerste proef, gericht op tripsbestrijding in chrysant. „Het is niet de bedoeling dat we alle resultaten voor onszelf houden, of dat we alleen de resultaten naar buiten brengen die in ons straatje passen”, zegt directeur Bakker. „Maar we zullen ook niet alles zonder meer naar buiten brengen. Het moet wel rijp zijn voor de praktijk.”