En hoe nu verder?

0

Wat zouden we nu graag de maand juni als eerste post-coronamaand willen betitelen. Maar helaas is dat nog niet het geval. Voor een aantal sectoren waren de afgelopen drie maanden een ongekend hectisch inspannende periode. In andere delen van de maatschappij kwam de wereld tot stilstand met vaak schrijnende gevolgen. Even dachten we dat de manier waarop we met elkaar omgaan vandaag de dag ingrijpend zou veranderen. We zullen zien of dat zich zal doorzetten.

Ook kwam er een enorme creativiteit en innovativiteit los om dingen anders te doen, beter passend bij wat het nieuwe normaal is gaan heten. Kijken we naar de sierteeltsector, dan kunnen we niet anders constateren dat er een behoorlijk verschil is tussen de eerste zes weken en de laatste zes weken van de afgelopen drie maanden.

De eerste periode kleurde diep rood met een enorme terugval van afzet en omzet. De sector reageerde echter buitengewoon snel en met succes. Dat heeft zeker meegeholpen om de laatste weken weer terug te veren naar een beetje normaal niveau. Voor een periode waarin een belangrijk deel van de jaaromzet moet worden gerealiseerd was dat van groot belang natuurlijk.

De hele wereld heeft kennis kunnen nemen van het economisch, maar ook maatschappelijk belang van de bloemen- en plantensector. De sector heeft uitgedragen normaliter haar eigen broek te kunnen ophouden, haar eigen boontjes te kunnen doppen en laten zien dat door haar eigen dynamiek, inventiviteit en samenwerking de sector is uitgegroeid tot een sector van wereldklasse. Maar ook een sector die wereldwijd nog verdere duurzame groeipotentie heeft.

Over hoe die groei gestalte zal krijgen is gezien de lessen die we kunnen trekken uit deze periode nader te bepalen. ‘Glocalisering’, een combinatie van globalisering en lokalisering , lijkt de meest voor de hand liggende optie voor het post-coronatijdperk.

Rest mij tenslotte om grote waardering uit te spreken voor de bestuurders in de sector. Die hebben met vereende krachten en met uiterste inspanning de belangen van de sector, haar ondernemers en medewerkers adequaat en met succes behartigd. De grote winst is dat de bekendheid en het imago van de sector exponentieel in positieve zin is toegenomen.

Herman de Boon,

Bestuurder en commissaris

Lees hier meer columns van Herman.

Reageer op dit artikel

avatar