Aardwarmte Maasdijk breidt uit en staat klaar voor realisatie

Aandeelhouders van Aardwarmte Maasdijk besluiten positief over verdere verduurzaming van Westlandse glastuinbouw.

De realisatie van het aardwarmteproject in Maasdijk is twee stappen dichterbij. Met het akkoord van de aandeelhouders HVC en Capturam over het verstrekken van het eigen vermogen voor drie doubletten en de aanleg van het warmtenet is weer een belangrijke stap gezet. De eerste contracten met aannemers voor het realiseren van de aardwarmtebron zijn nu getekend. Daarnaast hebben de leden van de warmtecoöperatie Kralingerpolder zich ook aangesloten bij de coöperatie Maasdijk. Het gaat om een forse verduurzaming voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 40.000 tot 60.000 huishoudens.

Aardwarmtelocatie

De werkzaamheden ter voorbereiding van de realisatie van het aan de Lange Kruisweg 26 in Maasdijk, starten naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021. De afgelopen 2 jaar zijn de omwonenden van de aardwarmtelocatie betrokken bij de ontwikkeling naar een mogelijk aardwarmteproject. Naarmate de realisatie dichterbij komt wordt het omgevingsoverleg met de omwonenden verder geïntensiveerd.

Samen met warmtecoöperatie Maasdijk

In 2018 hebben de glastuinbouwondernemers in het gebied zich verenigd en gecommitteerd aan de ontwikkeling van Aardwarmte Maasdijk. De oppervlakte van de leden van de warmtecoöperatie bedraagt 200 hectare vanaf de Oranjepolder tot aan Groeneweg. Naast de kwekers in Maasdijk, sluiten telers van de Lier aan die eerder verenigd waren in de coöperatie Kralingerpolder.

Voortgang project

Krachtig is dat de glastuinbouwondernemers via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar en met HVC en Capturam. Voor de aansluiting op het warmtenet betalen de telers jaarlijks een vast bedrag op basis van een kostprijsplusmodel waarbij aandeelhouders en afnemers gelijk delen in de verbetering van de businesscase. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten. Er zijn voldoende contracten gesloten voor de basis van het project. Vervolgstap is het sluiten van contracten in het gebied Kralingerpolder. De verdere ontwikkeling van het project, van geologie tot aan het ontwerp van de putten en de route van het warmtenet zijn in een dermate stadium dat de aandeelhouders besloten hebben om, als de vergunning er is, te starten met de realisatie.

Drie doubletten op 1 locatie

Aardwarmte Maasdijk heeft als doel 3 aardwarmtedoubletten achter elkaar te realiseren. Daarbij bevinden de putten zich bovengronds enkele meters naast elkaar en worden ze schuin geboord waardoor er op diepte een grote afstand is tussen de putten (1,5 tot 2 km). Geologisch onderzoek toont aan dat de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties