BlueTerra: ’Marktpositie WKK blijft onverminderd sterk’

De marktpositie van de netleverende WKK is in 2020 iets verbeterd ten opzichte van de al goede positie in 2019. Dat meldt Jeroen Larrivee, consultant bij BlueTerra, op de website van Kas als Energiebron. De ’overcapaciteit’ op de Nederlandse elektriciteitsmarkt is verder afgenomen door uitbedrijfname van de Hemwegcentrale en door een toenemende export.

Daarnaast werkt de verhoging van energiebelasting en opslag duurzame energie (3e schijf elektriciteit) in het voordeel van de gasmotor-WKK voor het deel van de stroom dat zelf wordt gebruikt. Door deze veranderingen zijn de draaiuren en opbrengsten van netleverende WKK’s toegenomen. Het opgesteld WKK-vermogen is ten opzichte van 2019 nagenoeg gelijk gebleven.

Marktpositie 2022
Voor 2022 wordt verwacht dat de rentabiliteit van WKK verder zal verbeteren door de afnemende overcapaciteit, minder draaiuren van kolencentrales en toenemende export. Kolencentrales draaien minder vanwege hogere productiekosten ten opzichte van aardgascentrales, mede als gevolg van een hogere CO₂-prijs. Aardgascentrales zijn daarmee de meeste tijd prijszettend. Deze situatie is voor de netleverende WKK gunstig. Daar komt nog bij dat WKK in de tuinbouw alleen indirect worden geraakt door de stijging van de CO₂-prijs, in tegenstelling tot grote aardgascentrales.

Investeren in nieuwe WKK voor alleen netlevering is in het algemeen tot 2022 redelijk rendabel en hangt mede af van de inpassing. Een investering in een WKK voor eigen belichting blijft zeer rendabel. Draaiuren in het tweede en derde kwartaal komen echter onder druk te staan door de toenemende opwek uit zon en wind. 

Lees het hele bericht met de verwachting voor de jaren 2024, 2026 en 2030 op de website van Kas als Energiebron.

De Barometer is tot stand gekomen als onderdeel van Kas als Energiebron in opdracht van Glastuinbouw Nederland (via Kennis in je Kas) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. BlueTerra Energy Experts is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van energiebesparing en decentrale opwekking met WKK’s en duurzame energie.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties