Havenbedrijf wil ultradiepe geothermie, glastuinbouw kan meeprofiteren

Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt de mogelijkheden van Ultra Diepe Geothermie (UDG), oftewel aardwarmte gewonnen op meer dan 4 km diepte. De gloeiendhete stoom van zo’n 170°C kan de Rotterdamse industrie als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen gebruiken. Daarna is het water nog bruikbaar voor verwarming van woningen en kassen via een regionaal warmtenet.

Op 4 tot 8 km onder het Nederlandse maaiveld ligt het zogeheten Dinantien, een aardlaag die vanwege de diepte (relatief hoge temperatuur) en de samenstelling (doorlatendheid) kansrijk is voor de winning van UDG. Vooronderzoek laat zien dat de kans om dat in het havengebied succesvol te doen het grootst is op de Maasvlakte en in het westelijk deel van de Europoort. Hier ligt de laag op ongeveer 5 km diepte.

Green Deal UDG
Het onderzoek naar UDG in het westelijk havengebied is onderdeel van de Green Deal Ultradiepe Geothermie die op 19 juni is gesloten tussen de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M), EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven.
De consortia worden vertegenwoordigd door: Havenbedrijf Rotterdam, Vermilion Energy Netherlands, FrieslandCampina, GOUD, Parenco/QNQ, Geothermie Brabant en Huisman equipment . Ze zijn verdeeld over drie geologische regio’s: Friesland (Heerenveen, Leeuwarden), Midden-Nederland (Utrecht, Renkum, Oost-Brabant) en Zuid (Schiedam, Rotterdam).

In de Green Deal UDG is afgesproken de mogelijkheden voor geothermie op grote diepte te onderzoeken op diverse locaties in Nederland. Het ministerie, EBN en TNO faciliteren deze onderzoeken. De partijen die de Green Deal ondertekend hebben, delen met elkaar kennis en ervaring. Voor het westelijk havengebied werken het Havenbedrijf en de NAM samen aan het onderzoek.

Proefboringen in 2019
Het Havenbedrijf gaat een opsporingsvergunning aanvragen. Het verkrijgen daarvan duurt een half jaar tot een jaar. Als het technisch onderzoek aangeeft dat proefboringen kansrijk zijn, dan vinden die naar verwachting op zijn vroegst in 2019 plaats. Blijkt daaruit dat de geothermie daadwerkelijk is te winnen, dan is daarvoor vervolgens een aparte winningsvergunning nodig. Het Havenbedrijf ziet zichzelf niet primair als exploitant van geothermie, maar zoekt een of meerdere bedrijven die dat kunnen en willen. Dat kan een consortium zijn waarin ook afnemers en mogelijk het Havenbedrijf participeren.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties