Energieregelingen glastuinbouw niet compleet benut

In 2020 zijn meer gelden uit investeringsregelingen voor energie aan glastuinbouw uitgekeerd, maar niet het maximale bedrag.

In 2020 is totaal voor bijna € 16 miljoen toegekend aan aanvragen voor de regelingen Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) en Marktintroductie energie-innovatie (MEI). Er was € 21 miljoen begroot voor de regelingen in 2020. Toch is het bedrag van bijna € 16 miljoen bijna een derde hoger dan de toegekende gelden in 2019 (bijna € 12 miljoen). Voor dat jaar werd wel het maximale bedrag toegekend. Dat blijkt uit een overzicht van het ministerie van Landbouw in antwoorden op schriftelijke vragen rond vaststelling van de begrotingsstaten voor 2021. Uit het overzicht blijkt niet of de gelden ook zijn uitgekeerd. Met name de MEI-regeling is voor technieken die marktrijp moeten worden. In 2019 zijn projecten terug getrokken, zo werd onlangs al bekend.

Cijfers sectorsysteem
Het ministerie geeft ook een overzicht van het aantal glastuinbouwbedrijven dat onder het sectorsysteem valt voor CO2 en het aantal grotere bedrijven dat buiten het systeem werkt. Dat sectorsysteem stelt een grens aan het maximaal uit te stoten CO2-plafond. Bij overschrijding betalen bedrijven een heffing. Het aantal bedrijven dat in het eigen sectorsysteem viel was in 2018 vastgesteld op 3.250 met een totale uitstoot van 6,4 Mton CO2. Over het aantal bedrijven zijn echter nieuwe hogere cijfers bekend, waardoor over de overschrijding opnieuw wordt gesproken met het ministerie. De sector probeert met het ministerie nieuwe CO2-doelen en maatregelen af te spreken in een nieuw sectorconvenant.

13 ETS-bedrijven
In 2019 waren nog 13 grotere bedrijven die buiten het CO2-sectorsysteem vielen en in het Europese emissiehandelssysteem ETS vallen. Dat waren er nog 15 in 2018.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties