Enkelgats geothermie interessant voor glastuinbouw

Geothermieprojecten met één boorgat, zogeheten ’monobronnen’, zijn interessant voor de glastuinbouw. Dat blijkt uit een conceptrapport van IF Technology, in opdracht van Kas als Energiebron. Een monobron met een capaciteit van 1.500 kW kan warmte leveren voor een kostprijs van 1 tot 2 cent per kWh.

De huidige aardwarmteprojecten in Nederland zijn doubletsystemen. Deze bestaan uit twee putten. Uit de ene put wordt warm water omhoog gepompt, in de andere put wordt het afgekoelde water weer in de bodem gebracht. Deze projecten leveren minimaal 10 MW aan thermisch vermogen. Voor veel toepassingen is dit te veel.

Illustratie: Notus Geohil

Eéngatsboorsystemen leveren lagere vermogens, bijvoorbeeld tussen 0,5 en 2 MW. Deze systemen zijn bovendien minder afhankelijk van de aanwezigheid van watervoerende lagen, omdat ze uitgaan van thermische geleiding van de bodem.

Adviesbureau IF Technology heeft diverse alternatieven onderzocht, waaronder monobronnen, bodemwarmtewisselaars en Standing Column Well. Volgens het onderzoek bieden de monobronnen het meeste perspectief.

Monobron-systemen zijn vergelijkbaar met doublet-systemen. Het verschil is dat het water niet horizontaal, maar verticaal beweegt. Bij een monobron wordt het warme water namelijk vanaf de diepste plek opgepompt, en na afkoeling teruggepompt in een ondieper deel in hetzelfde waterreservoir. Van daaruit zakt het water naar beneden, waar het langzaam weer wordt opgewarmd.

Het thermisch vermogen van een monobron bedraagt tussen 1.000 en 1.500 kW. Dat vermogen is hoger dan van bodemwarmtewisselaars (100 tot 300 kW) en Standing Column Wells (300 tot 400 kW). Daarentegen kost de warmte van een monobron aanzienlijk minder.

Om thermische kortsluiting te voorkomen vereist het realiseren van mono bron een minimaal een reservoirdikte van minimaal 100 m. De belangrijkste formaties waar een dergelijk dikte kunnen worden gevonden zijn Slochteren, Trias, Schieland en Rijnland. De belangrijkste mogelijkheden liggen hiervoor in het Noorden, Noordwesten en delen van Brabant.

De belangrijkste toepassingsgebieden voor monobron systemen liggen bij woonwijken (circa 300 woningen) en bij de kleinschalige glastuinbouw, stelt het rapport. De glastuinbouw lijkt economisch meer interessant omdat er veel meer uren warmte kan worden geleverd.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties