Erkenning aangevraagd voor Brancheorganisatie Sierteelt

Bij het ministerie van Economische Zaken is erkenning aangevraagd voor een nieuwe Brancheorganisatie Sierteelt.

Bedoeling is dat het draagvlak van de brancheorganisatie 66% zal zijn. Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, gaf op de eindejaarsbijeenkomst van de handelsbond aan liefst minimaal 75% te zien. Anthos is betrokken bij de oprichting van de brancheorganisatie, samen met LTO (Glaskracht Nederland), FloraHolland, VGB, KAVB en Plantum. Westerhof verwacht een probleem bij het vaststellen van het draagvlak in de handel. „Met name in de boomkwekerij.”

De brancheorganisatie kan worden ingezet voor de innovatie- en kennisagenda van het Topsectorenbeleid. „Dit is dus strategisch van aard; het is geen praktijkonderzoek”, aldus Westerhof. In dit verband zei hij te vrezen voor PPO in Lisse. „We verliezen kennis door de val van het Productschap Tuinbouw. Blijft Lisse überhaupt wel bestaan? Hopelijk wel, anders zou dat niet goed zijn voor de sector.”

Minister Kamp heeft sinds december 2014 één producentenorganisatie erkend, in de varkenshouderij. Daarnaast zijn zeven brancheorganisaties erkend, met name in de akkerbouw en de veehouderij. In behandeling is een aanvraag voor de erkenning van een brancheorganisatie voor groenten en fruit