Ernstige droogte, waterschappen goed voorbereid

Er is op dit moment sprake van ernstige droogte doordat er de afgelopen tijd heel weinig regen is gevallen. De watersystemen bij de waterschappen zijn, ondanks het grote neerslagtekort, nog goed op orde, zo meldt de Unie van Waterschappen (UvW).

Dat er nog geen problemen zijn, komt volgens de Unie doordat de waterschappen van tevoren maatregelen hebben genomen en doordat de aanvoer van water door de grote rivieren nog voldoende is. Agrariërs en natuurbeheerders kunnen echter de komende dagen in toenemende mate problemen ervaren als de droogte doorzet. Hoewel de waterkwaliteit op dit moment nog goed is, kan deze volgens de UvW teruglopen als de hoge temperaturen lang aanhouden.

De watersystemen van de waterschappen hebben volgens de UvW een goede uitgangspositie voor de warme periode die nu aanbreekt. De watersystemen in het lage deel van Nederland zijn op orde. Wel wordt er veel doorgespoeld voor verversing en wordt extra water aangevoerd vanuit de grote rivieren. Hoog Nederland heeft meer last van de droogte. Het aantal beregeningsverboden neemt dan ook toe. Tot nu toe is dat aantal echter vrij beperkt. Onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater zijn van kracht in delen van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

1976
Als de droogte gedurende de maand juli op de huidige wijze aanhoudt, wordt de droogtesituatie van 1976 bereikt.