EU-kwekersrechten lopen pas af per einde kalenderjaar

  Alle plantenrassen hebben in Europa enkele maanden langer bescherming door kwekersrecht dan tot nu toe werd aangenomen. Niet de vervaldatum van het kwekersrecht, maar de laatste dag van het betreffende kalenderjaar is de einddatum. Het CPVO (Community Plant Variety Office) moet nog besluiten hoe ze dit praktisch gaat doorvoeren in de verschillende databases.

  Omdat kwekersrechten gedurende het jaar verleend worden staat in de CPVO-database nu als de datum van afloop van het recht de datum van verlening vermeerderd met het aantal beschermingsjaren (25 of 30). De Europese Commissie, Raad en Parlement hebben, in afstemming met het CPVO, vastgesteld dat kwekersrechten die op een bepaalde datum aflopen, feitelijk pas hun kwekersrechtstatus verliezen (bij maximale benutting) op de laatste dag van datzelfde kalenderjaar. Dat geldt voor alle Europese kwekersrechten .

  Het CPVO, een agentschap van de Europese Unie, moet nog besluiten hoe zij die werkelijke datum, op 31 december van dat betreffende jaar praktisch gaat doorvoeren in de verschillende databases.

  Dertig jaar kwekersrecht

  Deze verduidelijking is het resultaat van een discussie die ontstond nadat het wetsvoorstel tot verlenging van het EU-kwekersrecht van 25 naar 30 jaar voor bloembollen, asperge en houtige gewassen vertraging opliep. In het voorstel was een ingangsdatum van 1 juli 2021 opgenomen, maar dit wordt naar verwachting oktober/november 2021. Voor enkele titels die op het moment van aflopen staan en net buiten de verlenging dreigden te vallen. Die consequentie is vooralsnog van de baan, want 31 december blijkt de feitelijke vervaldatum van een EU kwekersrecht te zijn.

  De plenaire behandeling van de verlenging in het Europees Parlement staat gepland direct na het zomerreces, begin september. De stemming in de AGRI commissie van het Parlement is afgelopen juni volgens branchevereniging Plantum soepel gepasseerd met dank aan de rapporteur Bert-Jan Ruissen, alsmede aan co-rapporteurs Annie Schreijer-Pierik en Jan Huitema. De vertraging is ontstaan doordat de juridische dienst van de Raad nog wat tekstuele puntjes op de i wil zetten. De verwachting is volgens Plantum echter nog steeds dat alle instituties met het voorstel gaan instemmen.

  Termijn wordt lang niet altijd gehaald

  Voor snijbloemen is het aantal beschermingsjaren zowel bij Nederlands als Europees kwekersrecht 25 jaar. Nog niet de helft van de kwekersrechtelijk beschermde cultivars haalt die termijn, weet jurist Judith de Roos van Plantum. De redenen daarvoor zijn onder andere concurrentie van andere cultivars, verandering van marktvraag of ziektes in het gewas. Voor bloembollen is in Nederland al 30 jaar kwekersrechtelijke bescherming mogelijk. Dat geldt ook voor bomen en aardappelen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties