Europese politici onder indruk van Nederlandse IPM prestaties

LTO Glaskracht Nederland heeft vandaag in samenwerking met Delphy alle facetten van Integrated Pest Management (IPM), ofwel geïntegreerde gewasbescherming, gedemonstreerd op het Improvement Centre aan een delegatie van de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken.

Zij waren zeer geïnteresseerd in de toepassing van IPM. Onder meer kwam het opzetten en in stand houden van een ecosysteem aan de orde. De zogenoemde ’standing army’ is waar het Nederlands onderzoek steeds meer op focust. Het is de sleutel voor toepassing van IPM.

Beter samenwerken

In een artikel dat morgen, 31 maart, in het Vakblad verschijnt, staat dat via de publiekprivate samenwerking ’Het nieuwe doen in plantgezondheid’ er in 2017 27 projecten lopen, waarvan 7 nieuwe. Hieraan draagt de overheid € 3 miljoen bij. Dat bedrag lag tien jaar geleden nog ruim boven de € 10 miljoen.

Door een meer faciliterende rol van de overheid, komt het volgens Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland, neer op een betere samenwerking tussen ondernemers, overheid, ketenpartners en milieuorganisaties om IPM-doelstellingen te realiseren.