Exporteurs gaan labelbericht gebruiken voor kwekers

Exporteur Hamiplant is het eerste bedrijf waar het zogeheten labelbericht nu operationeel is. Het exportbedrijf gebruikt dit om de informatie voor zijn stickers digitaal uit te wisselen met kwekers. Ook andere exporteurs willen het labelbericht gaan gebruiken.

Voor het labelbericht liep een pilotproject – onderdeel van ’Together 4 Better’ – dat volgens de betrokkenen succesvol is afgerond. De praktische betekenis daarvan is dat het labelbericht nu klaar voor uitrol is.
Met het labelbericht worden labels die op pot, fust of kar door de kweker moeten worden geplakt, tegelijk met het orderbericht verstuurd.

Al vóór voorjaarspiek
De afgelopen twee jaar hebben exporteurs, kwekers, softwareleveranciers en Floricode binnen het project ’Together 4 Better’ samengewerkt om het labelbericht succesvol te testen en te implementeren. Naast Hamiplant wil nog een aantal exporteurs in 2014 het labelbericht oppakken. Sommige bedrijven, zoals Moterra, willen dat nog vóór de voorjaarspiek doen. Andere exporteurs zoals Javadoplant, OZ Plantenexport en Waterdrinker doen dat wat later dit jaar.

Handelingen simpeler
Met de standaardisering van het labelbericht zijn volgens de betrokkenen op teeltbedrijven handelingen simpeler uit te voeren. Kwekers ontvangen in hun eigen softwarepakket naast het orderbericht ook het labelbericht. Apart inloggen of een ander programma is niet nodig. Daarnaast is er een standaardformaat van stickers vastgesteld, wanneer het formaat niet is voorgeschreven door de eindklant.

Diverse softwareleveranciers
In 2012 en 2013 hebben tests plaatsgevonden tussen Hamiplant en vijf kwekers die SDF als softwareleverancier hebben en één kweker met een pakket van Olsthoorn. Afgelopen zomer is het labelbericht naar ruim dertig kwekers met SDF uitgerold. Daarnaast heeft Match Online het labelbericht geïmplementeerd in het softwarepakket van kwekers en exporteurs. JEM-ID heeft inmiddels ook het labelbericht operationeel bij kwekers.

Zonder labelbericht moet de hoes kapot om de stickers op de pot te plakken. Mét labelbericht kan de hoes in tact blijven.