Extern ingekochte CO2 geeft recht op uitstel emissie-eisen

Een glastuinbouwbedrijf dat jaarlijks meer dan 36 ton (vloeibare) CO2 per ha voor bemesting inkoopt, krijgt tot 1 januari 2019 de tijd om aan de nieuwe emissie-eisen voor bestaande middelgrote stookinstallaties te voldoen.

Dit zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en LTO Glaskracht Nederland onlangs overeengekomen als nadere invulling van het overgangsrecht in het Activiteitenbesluit, zo meldt Kenniscentrum InfoMil. Achterliggende gedachte is dat glastuinbouwbedrijven die bijvoorbeeld CO2 van Ocap afnemen of vloeibare CO2 inkopen, daarmee hun energieverbruik verminderen.

Bedrijven die een beroep willen doen op de overgangstermijn, moeten hun externe CO2-verbruik in dat geval wel kunnen aantonen. Enkel de aanwezigheid van een opslagfaciliteit voor vloeibare CO2 is daarvoor onvoldoende.

Bestaande installaties
Bestaande middelgrote stookinstallaties moeten al op 1 januari 2017 voldoen aan de emissie-eisen die ook voor nieuwe installaties gelden. Voor bestaande ketels kleiner dan 1 MW gelden de nieuwe eisen pas bij brandervervanging.