Extra ledenvergadering FloraHolland op 10 juli

FloraHolland houdt op 10 juli een extra Algemene Ledenvergadering. Daarin besluiten de leden over de jaarrekening 2013.

Het bestuur schrijft een extra ledenvergadering uit omdat in de vergadering van 5 juni een voorstel over de liquiditeitsbijdrage door een meerderheid van de leden werd afgewezen. Daardoor konden verdere besluiten over de jaarrekening niet worden genomen.

Het is nu nog niet bekend hoe het nieuwe voorstel er inhoudelijk uitziet. In een bijeenkomst met de adviesraden, op 19 juni, bespreekt de directie de te volgen route voor de besluitvorming. Ook organiseert de veiling voorafgaande aan de ledenvergadering regioavonden in Nederland en in het buitenland.