FloraHolland gaat voor +3,3%

FloraHolland verwacht volgend jaar een omzetplus te halen van 3,3%. Financieel directeur Rens Buchwaldt verwacht de eerste resultaten van FloraHolland 2020.

Buchwaldt noemde de prognose voor 2016 gisteravond op de algemene ledenvergadering van FloraHolland een heel uitdagende doelstelling. Niet eerder werd er gedurende zijn dienstverband met FloraHolland een dergelijke groei van de omzet gerealiseerd.

„We verwachten volgend jaar de eerste resultaten van het bevorderen van de afzet te zien. Via Bloemenbureau Holland bijvoorbeeld. Verder voeren we commerciële vernieuwingen door waardoor we beter kunnen inspelen op onze leden en klanten en we verwachten daardoor extra omzet.”

FloraHolland – dat zich tegenwoordig Royal FloraHolland noemt – verwacht dat de klokomzet in 2016 blijft dalen. Dit jaar zal ze uitkomen op €2.14 miljard; volgend jaar is dat €2.05 miljard. De veiling denkt dat de omzet via Connect zal stijgen van €2.27 naar €2.50 miljard.

Van het exploitatieresultaat van €20 miljoen zal komend jaar net als dit jaar €20 miljoen aangewend worden voor Floraholland 2020. Het resultaat na belastingen komt in 2015 uit op €4 miljoen; in 2016 is dat €2 miljoen.

In 2015 zijn de inkomsten van FloraHolland niet toegenomen. Wel zijn veel kosten bespaard, vertelde Buchwaldt. In twee jaar tijd is de balans van de veiling €105 miljoen kleiner geworden. Dat komt doordat er minder investeringen zijn gedaan dan afschrijvingen. Ook zijn er activa afgestoten. Over de verkoop van Bleiswijk wordt in januari meer bekend.

Raad van Commissarissen
Tijdens de ALV werden twee commissarissen herkozen. Jack Goossens is sinds 2014 lid van de RvC en Mariëlle Ammerlaan gaat haar laatste termijn van drie jaar in. Louis Bouman, sinds 2003 bestuurlijk actief binnen FloraHolland nam afscheid. Sinds 2014 was hij lid van de RvC en van de auditcommissie.

De positie van Louis Bouman wordt niet ingevuld, de RvC heeft besloten het aantal commissarissen terug te brengen van elf naar negen.