FloraHolland past nieuwe leden/niet-ledenbeleid aan

FloraHolland gaat het nieuwe leden/niet-ledenbeleid, dat zich in de pilotfase bevond, aanpassen. De Adviesraden hebben hier donderdag 4 september mee ingestemd.

Tijdens de vergadering van de Adviesraden is een toelichting gegeven op de geluiden uit het veld en de effecten tot nu toe. Belangrijke conclusies zijn dat de prijsvorming op de klok niet aantoonbaar verbetert, er geen assortimentsverschraling is op de klok en slechts een beperkt deel van de contractzenders kiest voor het (aspirant) lidmaatschap van FloraHolland.

Het voorstel van FloraHolland aan de Adviesraden is om het goede van de pilots te behouden, dit uit te werken voor alle productgroepen en te stoppen met verdere invoering.

Het voorstel is om ten eerste de excessen van niet-leden voor de klok te voorkomen door het afsluiten en handhaven van jaarcontracten met alle contractzenders. Ten tweede wil FloraHolland het excessenbeleid per/met productgroep voor leden verbeteren, aanscherpen en transparant uitvoeren. Ten derde wil de veiling de voorwaarden voor het (aspirant) lidmaatschap verbeteren.

Niet eensluidend
Tijdens de vergadering op 4 september hebben de Adviesraadleden uitgebreid gediscussieerd over de effecten en de dilemma’s van dit beleid en het voorstel van FloraHolland. De meningen van de Adviesraadleden zijn niet eensluidend. Er zijn voor- en tegenstanders van het ‘niet-leden niet veilen tenzij beleid’.

Uiteindelijk heeft een ruime meerderheid van de Adviesraadleden positief geadviseerd over het voorstel van FloraHolland. FloraHolland beraadt zich over dit advies en zal op korte termijn met een reactie komen.

Het nieuwe leden/niet-ledenbeleid van FloraHolland is sinds januari 2014 in pilotvorm toegepast bij elf productgroepen. In april zijn de eerste ervaringen gedeeld met de Adviesraden. Aansluitend zijn acht discussiebijeenkomsten voor FPC’s georganiseerd. Om tot een gedegen advies te komen, heeft FloraHolland extra informatie verzameld over de effecten en in juli/augustus gedeeld met een groot aantal FPC’s.