FloraHolland streeft naar efficiëntere aanvoerstromen

FloraHolland wil de kosten van de aanvoer van bloemen en planten naar de veiling verlagen. Ze start daarom op 2 januari 2016 het programma FLOW

FLOW staat voor Floricultural Logistics Optimization Worldwide (FLOW). Het programma gaat over het efficiënt en effectief inrichten van huidige en toekomstige logistieke stromen voor bloemen en planten van productiegebieden naar de marktplaats FloraHolland.

Flow is, naast Samen Verbeteren, Consumer, Het Nieuwe Veilen, World Flower Exchange en Coöperatie 2020, het zesde programma in het kader van Strategie FloraHolland 2020.

De doelstelling voor 2020 is 15% kostenbesparing door coördinatie op aanvoerstromen vanuit productiegebieden naar de marktplaats te realiseren. Dit staat gelijk aan een kostendaling van € 64 miljoen in de aanvoerketen.

Op 1 januari 2016 start programme director Edwin Wenink: „De supply chain van onze leden en hun klanten efficiënter en effectiever inrichten en daarbij de marges voor onze leden en hun klanten te vergroten, zie ik als de ultieme uitdaging van dit strategische project. De wijze waarop de logistieke keten is ingericht maakt het verschil voor onze leden en hun klanten. Dit bepaalt of ze wel of niet succesvol zaken kunnen doen in een wereldmarkt die steeds virtueler wordt.”

„In het eerste kwartaal van 2016 gaan we de basis vormgeven: wat willen we bereiken, en hoe gaan we onze voortgang meten? Een betere ketensamenwerking, waarin ketenpartners elkaars activiteiten ondersteunen, is een enorme uitdaging. Hiervoor gaat het programmateam onder meer in kleine groepen in gesprek met leden, klanten, logistieke dienstverleners en medewerkers maar ook overheden, belangenorganisaties en kennisinstellingen”, aldus Wenink.