Floriade 2012 wijkt niet sterk af van voorgaande edities

De Floriade 2012 in Venlo is na sluiting negatief in het nieuws gekomen en gebleven door het geraamde financiële tekort van € 9 miljoen. De Floriades van Zoetermeer (1992) en Haarlemmermeer (2002) kampten ook met verliezen, maar bij die edities is veel meer de nadruk gelegd op de positieve kanten voor de regio. Dit concludeert de Commissie Onderzoek Floriade.

De commissie wil het verlies niet bagatelliseren maar vindt plaatsing in perspectief wel op zijn plaats. De overwegingen van de vijf gemeenten Venlo, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray om zich kandidaat te stellen, de gerealiseerde spin-off, maar ook de begroting, bezoekersaantallen en financieel resultaat zijn zeer vergelijkbaar met voorgaande edities.

Saillant detail vindt de commissie dat drie van de vier gemeenten die eerder een Floriade hebben georganiseerd zich ook nogmaals kandidaat hebben gesteld voor de editie in 2022. Zij adviseert dan ook niet te blijven hangen in het financiële tekort, maar oog te hebben voor de langetermijnopbrengsten.

Kritiekpunten
Neemt niet weg dat de commissie ook sterke kritiekpunten heeft. De zeggenschap van de Nederlandse Tuinbouw Raad, initiatiefnemer van de Floriade, is te groot voor een organisatie die geen risico draagt. De NTR had bijvoorbeeld een doorslaggevende stem medio 2012 in meerinvesteringen voor marketing en communicatie om het bezoekersaantal een extra stimulans te geven.

Sleutelposities, onder meer in de Raad van Commissarissen, werden verder niet opgevuld bij tijdelijk uitvallen. De samenwerking tussen de verschillende partijen was bovendien niet om over naar huis te schrijven, onder meer die tussen gemeenten en het stichtingsbestuur van de Floriade. Tenslotte heeft de organisatievorm en/of communicatiemethode te weinig bezoekers uit Duitsland getrokken. Inschatting was 800.000, maar de teller bleef steken op circa 600.000.

Regionale parlementaire enquête
De regionale SP is teleurgesteld in het rapport. Het beantwoordt niet de vragen over waar het nu echt mis was, wie waarvoor en wanneer verantwoordelijk was en hoe het zo fout kon gaan. De partij wil dat de verantwoordelijken voor dit debacle in hun ogen rekenschap afleggen in een regionale parlementaire enquête.