Forum grote winnaar, maar waar staat de partij voor?

Forum voor Democratie is woensdagavond als grote winnaar uit de bus gekomen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In de Eerste Kamer wordt de partij in één keer de grootste met 13 zetels. En ook in Zuid-Holland is FvD de grootste met 11 zetels in de Provinciale Staten. Maar waar staat de partij eigenlijk voor?

Wie een blik werpt op de kaart van Nederland, ziet deze langzaam paars kleuren. Forum voor Democratie is in een groot aantal gemeenten de grootste partij. Ook lijkt de partij in ieder geval in de provincies Zuid-Holland en Flevoland de grootste te worden. Er is echter nog maar weinig bekend over de standpunten van de partij, bijvoorbeeld op gebied van groen, natuur en de agrarische sector. Hier volgen globaal de belangrijkste standpunten.

Warm hart voor agrarische sector

Forum voor Democratie draagt de agrarische sector een warm hart toe. Zo lezen we in het programma van Zuid-Holland: „De innovatieve agribusiness zorgt voor veel werkgelegenheid in Zuid-Holland. Het Westland, de bollenstreek en andere gebieden in Zuid-Holland leveren een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie.”

Forum wil minder belemmerende regelgeving voor de agrarische sector en vergoeding voor land- en tuinbouwbedrijven die op grond van ruimtelijke ordening vereisten verplaatst moeten worden. Verder moet de agrarische sector zoveel mogelijk in stand worden gehouden en gecombineerd met recreatieve functies en natuurbeheer: „We zijn voor natuurinclusieve Landbouw, gericht op de balans en samenhang van het agrarisch bedrijf en de omgevingsnatuur.”

Tegen energietransitie

Het is bekend dat FvD geen boodschap heeft aan klimaatverandering. Punt één op de agenda is ’het van tafel krijgen’ van de Klimaatwet, die de Tweede Kamer al wel heeft aangenomen. De partij wil dan ook dat provincies hun inspanningen voor de energietransitie stop zetten. Het is de vraag wat dat gaat betekenen voor het Westland en Zuid-Holland, waar vol wordt ingezet op fossielvrije teelt. De provincie werkt samen met gemeenten en de tuinbouwsector aan een warmtenetwerk om restwarmte vanuit de haven van Rotterdam naar het Westland en Oostland te brengen.

Verder wil de partij ’stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden die het landschap ontsieren en overlast veroorzaken. Ook energieopwekking door gebruik van biomassa moet worden gestopt.’

Tegen Europa

De afkerigheid van de EU kan op termijn gevolgen hebben voor de handel. ’Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, en daarna de EU te verlaten’, stelt het verkiezingsprogramma. ’We willen samenwerken en handel drijven – en dat kan uitstekend via de Europese Vrijhandelsassociatie, eventueel via lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte, en uiteraard via tal van andere internationale verdragen. Maar de EU, de open grenzen en de euro: daar moeten we vanaf.’ Gezien de ellende van Brexit is dit misschien niet zo verstandig.

Natuur

Forum is in alle provincies voor behoud van bestaande natuur. „Het groen in onze omgeving is beperkt en daar moeten we zuinig op zijn,” lezen we in het programma voor Zuid-Holland. „Een van de kerntaken van de provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur.”

Binnen de partij zijn weinig of geen mensen aanwezig met een agrarische achtergrond. Op dit moment beraadt de partij zich op de uitwerking van de standpunten en de invulling van het programma.

Uiteraard is het afwachten hoe de coalitievorming in alle provincies uitpakt en hoeveel Forum voor Democratie in de melk te brokkelen krijgt. Het geluid van de partij zal echter hoe dan ook zijn invloed hebben op het beleid in de komende jaren.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties