Franse prijs voor extractenbibliotheek

Hoewel de extractenbibliotheek van het Kenniscentrum Plantenstoffen nog niet officieel is gelanceerd, heeft het idee al een Franse innovatieprijs gewonnen tijdens de Siñal Exhibition 2014. De jury prees het project vanwege de originaliteit, het open innovatie samenwerkingsmodel en het duurzame karakter. De prijs bestond uit een cheque van € 2.500.

De extractenbibliotheek is een verzameling van inhoudsstoffen uit Nederlandse tuinbouwgewassen. De digitale bibliotheek moet medio 2015 operationeel zijn en bestaat straks uit zo’n 1.500 plantenfamilies. Op termijn krijgen ook schimmels en bacteriën een plaats. De bedoeling is dat de extractenbibliotheek Nederlandse tuinders als leveranciers koppelt aan producenten die op zoek zijn naar specifieke stoffen. Te denken valt aan partijen uit de farmacie, agrochemie, cosmetische industrie en foodsector.

Directeur Leon Mur ziet de meeste potentie in siergewassen, omdat hier de grootste variatie aan inhoudsstoffen bestaat. Verder verwacht hij het meest van gewassen die speciaal voor bepaalde doeleinden zijn geteeld. „Reststromen in de sierteelt zijn eigenlijk te kleinschalig en versnipperd. Maar ook hier wordt aan gewerkt.”

Siñal Exhibition is een beurs voor midden- en kleinbedrijven die zich bezighouden met biobased activiteiten. Volgens het Landbouwbureau van de Nederlandse ambassade in Parijs is de innovatieprijs van groot belang voor de Nederlandse tuinbouw, omdat de extractenbibliotheek de nodige aandacht onder professionals zal genereren. Zo kent Frankrijk een grote parfumindustrie. De databank begeleidt bijvoorbeeld de vraag naar gewassen die geurstoffen leveren.