Franse uitval drijft de prijs op

Voor gas zijn de koersen op de spotmarkt behoorlijk gestegen als reactie op het iets koudere weer en de extra vraag voor opwekking van elektriciteit. De weerstemperaturen zijn behoorlijk lager geweest dan historisch gemiddeld in deze maand.

Ook de hogere koersen van kolen hebben meegewerkt aan de verbeterde concurrentiepositie van gas voor het gebruik in elektriciteitscentrales. Dit leverde ook een extra vraag op in de markt. De lange termijn wordt iets opgedreven door de verwachting dat het in november kouder dan gemiddeld kan worden dan in voorgaande jaren.

De markt heeft dus een eventuele grotere vraag in november al in de prijs opgenomen, dit terwijl de gasopslagvelden tot de nok gevuld zijn. Als het achteraf toch minder koud geweest blijkt te zijn, en de reserves zijn nog niet aangesproken, dan biedt dit eventueel kansen op een daling.

Elektriciteit
Voor elektriciteit zijn koersstijgingen voor de korte- en lange termijn aan de orde. De oorzaak hiervan is het wegvallen van zonne- en windenergie in combinatie met de extra vraag vanuit Frankrijk en België. In België zou afgelopen week de kerncentrale Tihange 3 weer in gebruik genomen worden, maar dit is tot nader order uitgesteld.

In Frankrijk zijn op verzoek van de nucleaire toezichthouder ASN diverse centrales afgeschakeld. Er zijn onregelmatigheden geconstateerd in reactoronderdelen die afkomstig zijn van de Franse smederij Creusot. Door de stroomproductie-uitval in Frankrijk is Duitsland het land dat nu de Fransen van elektriciteit voorziet. De prijzen van elektriciteit in Duitsland zijn hierdoor flink gestegen. Voor de Belgische uitval is Nederland het land wat het tekort aanvult. Het gevolg hiervan is dat ook in Nederland de koers stijgt.

Olie
Olie staat geparkeerd, de koers blijft nagenoeg gelijk. De olieproducerende landen en de OPEC hebben er dit jaar alles aan gedaan om de prijzen ophoog te praten door te dreigen met productie beperkende maatregelen. Dit jaar zorgen ze voor een climax aan het einde van het jaar, om precies te zijn op 30 november. Dit is de datum dat er definitief wordt beslist of er wel of geen overeenstemming is bereikt om een productiebeperking door te voeren. Als de beperking geen doorgang vindt, dan hebben ze dit jaar toch een succes geboekt, want door al het dreigen is de prijs gestegen. Maar als er geen overeenstemming wordt bereikt dan zit een daling in het verschiet.

Iran heeft deze week gemeld dat het onwaarschijnlijk is dat ze meewerken aan een overeenkomst, ze vinden juist dat ze hun productie wel mogen opschroeven. Deze week bleek de Amerikaanse olievoorraad afgenomen te zijn, als reactie hierop steeg de koers met ongeveer een dollar om later weer terug te zakken naar het oude niveau.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl.