Gasprijzen onder druk door ruime aanvoer

De prijs van gas voor de korte en lange termijn stonden afgelopen week onder druk en zijn licht gedaald. De aanvoer voor de korte termijn is royaal voor zowel pijplijngas als LNG. De prijs voor de lange termijn daalde mee met de olieprijs.

Shell en Gasunie hebben plannen om groene waterstof te gaan produceren met elektra die opgewekt zal worden met windmolens, waarmee ze de grootste ter wereld willen worden. Dit staat in schril contrast met de plannen van Saudi Aramco om binnen tien jaar de op twee na grootste LNG producent van de wereld te worden. Deze plannen voor LNG-productie geven de verwachting weer dat de gasconsumptie in de wereld fors door zal groeien en dit staat haaks op de weg die Nederland is ingeslagen.

Gas is schoner dan de huidige mondiale gebruikte brandstoffen waardoor mondiaal de CO2 uitstoot beteugeld kan worden, groene waterstof is next level en voorlopig wellicht nog te duur om serieus te nemen.

Ruim aanbod van wind
De korte termijnprijzen hebben veel voordeel van het ruime aanbod van wind waardoor er veel elektra geleverd wordt door windmolens. Wel neemt de onbalans in het net toe omdat de wind nou eenmaal niet altijd even hard waait. Tennet heeft hiervoor een mooie oplossing achter de hand in de vorm van gascentrales met een vermogen van ruim 5000 MW welke direct ingezet worden als de wind verwacht of onverwacht ineens gaat liggen waarmee tekorten worden opgevangen als de vraag hoog is.

De lange termijncontracten zijn afgelopen week licht gedaald door een daling van de onderliggende grondstoffen inclusief de gedaalde CO2-emissieprijs. De emissieprijzen stonden onder druk nadat bekend werd dat de Britse rechten begin maart geveild zullen worden. Omdat de markt hier enigszins al vanuit gegaan was is een sterke daling hierdoor uitgebleven. Het aantal rechten neemt elk jaar af om zo de uitstoot van CO2 terug te dringen, zo zijn er tussen 2015 en 2020 circa 6 miljoen minder rechten voor Nederlandse bedrijven beschikbaar gesteld. Door het terugdringen van de CO2 uitstoot zullen er jaarlijks ook minder rechten noodzakelijk zijn waardoor de Europese Unie genoodzaakt zal blijven om het aantal rechten af te laten nemen om zo de druk er goed op te houden.

Vraag naar olie neemt af
De vraag naar olie neemt af waardoor de prijs fors is gedaald. De vraag neemt af door afvlakkende groei van de mondiale economie en sinds enkele weken wordt deze ontwikkeling versnelt door de uitbraak van het coronavirus.

Saoedi Arabië probeert uit alle macht de andere olieproducerende landen te bewegen om minder olie te produceren om zo de prijs op een hoog niveau te behouden. Rusland heeft afgelopen twee jaar ingestemd met een productiebeperking maar ze geven tot op heden geen gehoor aan de nieuwe roep van Saoedi Arabië om nog verder te snijden in de productie. Deze week is er in Wenen een gepland overleg van de OPEC-leden en onder meer Rusland. Na dit overleg zal er meer duidelijkheid komen over de te volgen strategie van deze olieproducerende landen.

In Amerika is de voorraad afgelopen week wederom toegenomen ondanks dat het aantal in gebruik zijnde oliebronnen en olieplatforms in aantal circa 20% is afgenomen in een jaar tijd.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties