Gasunie schiet te hulp bij halen energiedoelen in glastuinbouw

Gasunie en LTO Glaskracht Nederland hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel hun krachten te bundelen voor de energietransitie in de Nederlandse glastuinbouwsector. Projecten worden opgestart om klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

Sjaak van der Tak en Hans Coenen schudden elkaar de hand na ondertekening samenwerkingsovereenkomst.
Foto: Fotostudio GJ Vlekke

Dit najaar worden verkenningen uitgevoerd op het terrein van CO2-voorziening, warmtenetten, biomassatoepassing, hernieuwbaar gas en waterstof met als doel vanaf 2019 gezamenlijk projecten te ontwikkelen. Ook wordt gezamenlijk inbreng geleverd voor het Klimaatakkoord 2030 dat dit najaar tot stand komt.

„De glastuinbouw heeft een grote opgave en uitdaging om een alternatief te vinden voor aardgas. Door onze expertise en inzet te bundelen kunnen we op meerdere terreinen het verschil maken”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

Hans Coenen, directeur Business Development van Gasunie vult aan: „We werken aan diverse duurzame energie-infrastructuur projecten die ook ingezet kunnen worden voor een klimaatneutrale glastuinbouw. Plantaardige restproducten kunnen bijvoorbeeld omgezet worden in groen gas, dat dan op zijn beurt weer de kassen kan verwarmen. Ook voor waterstof infrastructuur ligt daar een mogelijkheid, evenals voor grootschalige warmtenetten. Daarnaast kan CO2 uit de industrie nuttig hergebruikt worden als voedingsstof voor planten. De uitdaging is om dit alles technisch en economisch te laten werken.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties