Hortipoint Gebiedsgerichte aanpak waterkwaliteit werkt

  Gebiedsgerichte aanpak waterkwaliteit werkt

  0

  Hoofheemraadschap Delfland rolt het project ‘Gebiedsgerichte Aanpak’ wegens succes verder uit. Op 10 maart wordt gestart in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder in Wateringen. Het is de zestiende polder waarin deze aanpak van kracht wordt.

   

  In de glastuinbouwpolders werkt het hoogheemraadschap Delfland met glastuinbouwondernemers, toezichthouders milieu van Omgevingsdienst Haaglanden, de gemeenten en Glastuinbouw Nederland aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De aanpak start met het in kaart brengen van de waterstromen in de polder. Een jaar lang wordt 24/7, fijnmazig de waterkwaliteit gemeten, wat zicht op de knelpunten oplevert: waar zijn te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat? De resultaten van deze meetcampagne worden gepresenteerd aan de ondernemers in de polder. Daarna bezoeken medewerkers van Delfland alle ondernemers om te bespreken wat zij kunnen doen om eventuele lekkages te voorkomen.
  In de glastuinbouwpolders die eerder zijn bezocht, heeft deze aanpak goede resultaten opgeleverd, meldt het Hoogheemraadschap Delfland. Zij ziet nauwelijks nog bewuste lozingen, er zijn minder lekkages en zo leiden waterbewuste ondernemers tot schoner water.

  De ondernemers in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 10 maart. Klik hier voor meer informatie over de Gebiedsgerichte Aanpak.

  Hans Neefjes
  Hoofdredacteur Hans Neefjes is sinds december 1999 werkzaam bij het Vakblad voor de Bloemisterij.

  Reageer op dit artikel

  avatar