Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende nageleefd

  Het gebruiksverbod voor gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen wordt onvoldoende nageleefd. Dat schrijft de NVWA in de Rapportage gewasbescherming naar aanleiding van een enquête onder gemeenten, hoveniers en groenvoorzieners.

  Met name kleinere hoveniersbedrijven en zzp’ers zouden nog regelmatig chemische middelen gebruiken. Dit is aanleiding om deze groep aannemers strenger te controleren.

  De enquête is uitgevoerd door de NVWA in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om de gevolgen van het verbod dat in april 2016 van kracht werd, te onderzoeken.

  Collegabedrijven

  Ongeveer de helft van de aannemers geeft aan dat collegabedrijven nog regelmatig gebruik maken van chemische middelen bij de bestrijding van onkruid op verhardingen. Een deel van de bedrijven geeft toe zelf soms chemische middelen te gebruiken.

  Als argument om toch nog chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken op verhardingen wordt behandeling van moeilijk bereikbare plekken genoemd, de hogere kosten van alternatieve methoden en verzoek van de klant. Ook de mindere effectiviteit van alternatieve methoden die meer milieubelastend zijn, wordt genoemd als reden.

  Lees ook het uitgebreide artikel in Tuin en Landschap 7.