Geen nieuwe cao’s per 1 juli

Zowel de sociale partners voor de cao Glastuinbouw als Open Teelten zijn er niet in geslaagd om te komen tot een nieuwe cao. „Zolang afspraken niet zijn gemaakt over de gevolgen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, heeft praten over andere cao-onderwerpen ook geen zin”, meldt Leo van der Zon, onderhandelaar namens LTO Nederland.

De huidige cao’s Glastuinbouw en Open Teelten lopen allebei af op 1 juli. Een complicerende factor bij het tot stand komen van nieuwe cao’s is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ), ook wel flexwet genoemd. En dan met name de nieuwe ketenbepaling en transitievergoedingen die vanaf 1 juli gaan gelden. Om uit de impasse te komen, hebben de werkgeversorganisaties van glastuinbouw en open teelten op 23 juni met vakbonden gepraat. Zonder resultaat.

Lastig onderwerp
Zowel werkgeversorganisaties als vakbonden vinden de nieuwe wettelijke ketenbepaling een lastig onderwerp, maar blijven vooralsnog positief gestemd dat ze eruit gaan komen. „Ook al is de bewegingsruimte bij beide partijen gering”, benadrukt CNV-onderhandelaar Jaap Bosma.
De wet biedt de opening de ketenbepaling aan te passen naar zes contracten in vier jaar in plaats van drie contracten in twee jaar. Sociale partners laten niet los of ze hierop afkoersen, maar wel dat het onderdeel is van het spel van geven en nemen. Als ze er al overeenstemming over bereiken, dan nog zal minister Asscher van Sociale Zaken ermee moeten instemmen.