Geen versoepeling voor imidacloprid

De gebruiksvoorwaarden voor middelen op basis van imidacloprid worden niet versoepeld, heeft het Ctgb besloten. Glastuinders die deze middelen willen gebruiken, moeten beschikken over apparatuur die het afvalwater voor 99,5% zuivert. Daarvoor wordt een aanvullend certificaat in het leven geroepen. Tot zo’n certificaat er is, is het gebruik van het middel verboden. Voor enkele andere stoffen zijn de zuiveringseisen verlaagd. Dit maakte Ctgb-directeur Luuk van Duijn maandag bekend op een persconferentie.

In 2014 heeft het Ctgb al besloten om de toelating van imidacloprid te beperken tot de glastuinbouwbedrijven die het afvalwater voor 99,5% konden zuiveren. Dat stond als een van de voorwaarden op het etiket. De maatregel gaf echter weinig of geen verbetering te zien in de kwaliteit van het oppervlaktewater, aldus het Ctgb. 

LTO Glaskracht heeft erop aangedrongen om aan imidacloprid dezelfde eisen te stellen als aan andere gewasbeschermingsmiddelen, omdat waterzuiveringsapparatuur slechts wordt gecertificeerd tot 95% zuivering. Het Ctgb heeft nu echter besloten om de 99,5%-eis te handhaven. De basis voor dat besluit is het onderzoek naar de eendagsvlieg – een zeer gevoelig indicator-organisme in het watermilieu, aldus het Ctgb. Van de apparatuur die nu is goedgekeurd voor 95% zuivering, beweren enkele fabrikanten dat deze ook 99,5% kan halen. De certificering hiervoor ontbreekt echter nog. Ook moeten tuinders bij de aankoop van een middel met imidacloprid dit certificaat kunnen laten zien. 

Voor telers die 100% recirculeren komt een pilot-project. Dat moet duidelijk maken onder welke voorwaarde recirculerende telers de middelen mogen gebruiken.

De maatregelen gelden niet voor andere neonicotinoïden, want daarvan worden geen overschrijdingen in het oppervlaktewater aangetroffen.

Andere middelen 95%
Voor enkele andere gewasbeschermingsmiddelen zijn de zuiveringseisen wel naar beneden bijgesteld. Voor het gebruik van insecticiden Pirimor, Pirimor Rookontwikkelaar, Vertimec Gold en fungicide Ohayo is 95% zuivering voldoende. Deze zuiveringsplicht gaat pas in op 1 januari 2018. Tot die tijd mogen deze stoffen zonder zuivering worden gebruikt.