Geen vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

De Tweede Kamer heeft het voorstel om de brede weersverzekering vrij te stellen van de assurantiebelasting verworpen. LTO Nederland is bijzonder teleurgesteld over dit besluit.

Volgens de brancheorganisaties werkt de assurantiebelasting van 21% belemmerend bij het afsluiten van brede weersverzekeringen. Het is een te grote financiële hobbel voor boeren en tuinders. Verder zorgt de assurantiebelasting binnen de Europese Unie voor een ongelijke positie van Nederlandse ondernemers ten opzichte van ondernemers uit andere landen, waar deze wel vrijgesteld is.

Het kabinet wijst op de belemmeringen vanuit staatssteunregels, waardoor vrijstellingen niet mogelijk zijn.