Geen vrijstelling daminozide

    Voor het middel Dazide Enhance (daminozide) is geen vrijstelling verkregen voor 2015. Dit meldt LTO Glaskracht Nederland.

    Ingezet was op een vrijstelling voor de onbedekte teelten van forsythia, ilex verticillata, viburnum, syringa, snij- en potchrysanten, azalea, rozebottel, hortensia en aster voor een periode van 120 dagen vanaf 15 mei 2015.

    Ondanks een duidelijke vastgestelde landbouwkundige noodzaak van de NVWA ten aanzien van het gebruik van de groeiregulator (daminozide), gaf de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken ook dit jaar geen vrijstelling af. Reden hiervoor is het feit dat het Ctgb op basis van het huidige beschikbare dossier negatief heeft geoordeeld over het risico met betrekking tot de ecotoxicologie.

    De Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland en de toelatingshouder Fine Agrochemicals hebben veel inspanningen geleverd in dit dossier. Het dossier ondergaat momenteel ook een Europese beoordeling. De CEMP en toelatingshouder Fine gaan het vrijstellingsdossier evalueren. Indien er voldoende zicht is op een beantwoording van de nog openstaande vragen, wordt voor 2016 wederom een beroep gedaan op dit vrijstellingsartikel.

    Bron: Vakblad voor de Bloemisterij