Gelderland beslist 25 januari over garantstelling tuinbouwriool Bommelerwaard

Provinciale Staten van Gelderland beslissen op 25 januari over het verstrekken van een garantstelling voor maximaal € 1,15 miljoen voor de aanleg van een collectief tuinbouwriool in de Bommelerwaard. Telers David van Tuijl en Jan Kreling van de betrokken werkgroep verwachten dat de Staten groen licht zullen geven voor de garantie.

De Stuurgroep Waterkwaliteit Bommelerwaard vroeg de provincie afgelopen zomer om een garantstelling van maximaal € 2,3 miljoen voor het financiële risico dat de gemeente Zaltbommel loopt voor de aanleg van een collectief tuinbouwriool. Gedeputeerde Staten zijn bereid een garantstelling af te geven voor de helft van dat bedrag, zo blijkt uit een onlangs verschenen Statenbrief. „Voor de gemeente Zaltbommel biedt dat echter voldoende vertrouwen om garant te staan voor de resterende € 1,15 miljoen”, aldus Van Tuijl. De gemeenteraad moet daar volgens hem nog wel een formeel besluit over nemen.

Mochten de Staten eind deze maand met een garantstelling komen, dan ziet het er volgens Van Tuijl goed uit voor het project. „We kunnen dan offertes gaan aanvragen. In de loop van 2017 volgen er dan nog enkele go/no-go momenten, waarna telers eind dit jaar definitief hun handtekening kunnen zetten onder aansluiting bij het zuiveringscollectief.”

Verspreid liggend glas
In de Bommelerwaard kan volgens Van Tuijl zeker 95% van alle glastuinbouwbedrijven op het tuinbouwriool aansluiten. „Het gaat daarbij om 312 ha glas. Slechts zo’n 40 ha aan verspreid liggend glas ligt te ver van het rioleringstraject af om te kunnen aansluiten. Onder deze tuinders bevindt zich een klein aantal toekomstbestendige bedrijven, maar ook een aantal kleinschalige kwekerijen die in de toekomst mogelijk stoppen of worden verplaatst.”

In de stuurgroep Waterkwaliteit Bommelerwaard zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Waterschap Rivierenland, Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard, ZLTO, Dunea Duin & Water, LTO Glaskracht Nederland, gemeente Zaltbommel en gemeente Maasdriel.