Gelderse verplaatsingsregeling gaat per 1 juni open

De provincie Gelderland zal naar verwachting op 1 juni de verplaatsingsregeling voor glastuinbouwbedrijven openstellen. Het budget voor deze subsidieregeling zal naar alle waarschijnlijkheid € 4,4 miljoen bedragen. Gedeputeerde Staten nemen hierover eind deze maand een besluit.

Via de verplaatsingsregeling kunnen telers subsidie aanvragen voor het verplaatsen van een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf naar een glastuinbouwconcentratiegebied of voor verplaatsing binnen een concentratiegebied. Ook verplaatsing binnen de twee herstructureringsgebieden Bommelerwaard en Huissen-Angeren valt onder de mogelijkheden.

Tenderregeling
De verplaatsingsregeling is open van 1 tot en met 30 juni 2014 (0.00 uur). Het is een zogeheten tenderregeling. Dat betekent dat de volgorde op de ranglijst wordt bepaald door de mate waarin een aanvraag voldoet aan het tendercriterium. Als een aanvraag tien werkdagen voor de einddatum wordt ingediend, dan zal deze op volledigheid worden gecontroleerd (niet op inhoud). Dit is van belang omdat bij een tender na de sluitingsdatum geen aanvullende informatie mag worden gevraagd of toegevoegd. De aanvraag die er ligt na de sluitingstermijn wordt beoordeeld en als er stukken missen of niet volledig zijn kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.

Wanneer Gedeputeerde Staten besluiten om de bovengenoemde openstellingstermijn te hanteren, dan worden de aanvragen die vóór 17 juni door de provincie zijn ontvangen gecontroleerd op volledigheid.
Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van de subsidie.