Gemeenten voeren extra steunmaatregelen in voor ondernemers

Gemeenten nemen, in aanvulling op de toegezegde steun van de rijksoverheid, maatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. Naast uitgestelde betaling van belastingen, lagere rentepercentage en leningen, zijn er spoedprocedures opgesteld voor financiële hulp. Dit blijkt ook uit een rondgang langs tuinbouwgemeenten Westland, Lansingerland en Aalsmeer.

 

 

Terwijl de rijksoverheid druk is met de uitwerking van maatregelen als werktijdverkorting, uitstel van belastingen en een liquiditeitsregeling, zijn gemeenten aan de slag met lokale maatregelen. Gemeente Westland laten weten ze dat ze t/m juni 2020 stopt met het invorderen van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. De betalingsverplichting blijft wel bestaan. De invorderingsrente voor gemeentelijke belastingen wordt vooralsnog voor diezelfde periode verlaagd van 4% naar 0,01%. Daarnaast kunnen ondernemers op verzoek voor max. 4 maanden uitstel van betaling krijgen als de totale openstaande schuld minder bedraagt dan € 20.000. Bedrijven die door de maatregelen rondom het coronavirus in liquiditeitsproblemen dreigen te komen kunnen, onder stringente voorwaarden, een betalingsregeling aanvragen bij de gemeente.

Over een maatregel die Westland vorige week al kenbaar maakte, samenvoegen van locaties tot een WOZ-object zodat minder ODE-heffing verschuldigd is, is inmiddels bekend dat de Waarderingskamer er kritisch op is.

Bbz-Loket

Maandag 23 maart is Westland gestart met een ‘Bbz-loket’ voor ZZP-ers en kleine ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen. Dit loket is bedoeld om versneld hulp te bieden aan deze doelgroep, in het bijzonder waar het gaat om aanvragen van ‘levensonderhoud voor zelfstandigen’ en een aangepaste lening voor ZZP-ers. Er zijn inmiddels al tientallen voorschotten uitgekeerd aan kleine ondernemers in acute nood.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor de gemeente Lansingerland de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Ook deze gemeente krijgt veel telefoontjes en e-mailberichten van ondernemers en zzp’ers in financiële nood. De BBZ-aanvraag is vereenvoudigd, zodat ondernemers snel geholpen kunnen worden.  In Lansingerland kunnen ondernemers voor de aanslag lokale belastingen net als in Westland aanvragen doen voor termijnbetaling of uitstel van betaling. Kijk daarvoor op de website van het SVHW.

Aalsmeer

In de gemeente Aalsmeer heet de uitvoering van de overheidsmaatregel ‘extra ondersteuning zelfstandige ondernemers’ nu Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ondernemers komen daarnaast (onder voorwaarden) in aanmerking voor een bedrijfslening als zij vanwege de coronacrisis niet kunnen voldoen aan hun lopende verplichtingen. De bedrijfslening is een eenmalig bedrag van maximaal € 10.517,-. Deze lening moet op termijn worden terugbetaald, ook zal er rente over moeten worden betaald. De tijdelijke inkomensvoorziening wordt (met terugwerkende kracht) verstrekt vanaf 1 maart, vooralsnog voor drie maanden. Inkomsten worden van dit bedrag afgetrokken. Meer info over de regelingen in Aalsmeer

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties