’Geothermie inpassen in netwerk havenwarmte’

Op een toekomstig netwerk voor het transport van restwarmte uit de Rotterdamse haven naar het Westland en Den Haag, moeten ook geothermie-installaties kunnen worden aangesloten die de tuinbouw gebruikt.

Dat stelt LTO Glaskracht Nederland in een reactie op de eerder deze week verschenen haalbaarheidsstudie ’Warmtewisselaar Mainport Greenport’.

De organisatie vindt dat bij de verdere uitwerking van de plannen voor een warmtenetwerk de volgende aspecten aan bod moeten komen:

  • Maximale inpassingmogelijkheden voor geothermie;
  • Maximale benutting van flexibiliteit bij glastuinders door inzet van WKK voor warmtelevering en benutting van de warmtebuffers;
  • Parallel verruimen van de CO2-voorziening ter vervanging van de CO2 uit fossiele bronnen;
  • Warmteprijzen op basis van vraag en aanbod op een open warmtenet waar de glastuinbouw zowel leverancier als afnemer van warmte kan zijn;
  • Concrete duidelijkheid over het warmteaanbod uit de Rotterdamse haven;
  • Snel toewerken naar een haalbare businesscase met concept voorwaarden en prijsstelling.

In een bijeenkomst eerder deze week heeft voorzitter Van Ruiten van LTO Glaskracht deze aspecten ook aan de ministers Schultz (Infrastructuur en Milieu), Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) gepresenteerd.

Lees meer hierover in het Vakblad voor de Bloemisterij nummer 42 (verschijningsdatum: 17 oktober)