Geothermieproject Trias Westland kan rekenen op 63 afnemers

Het geothermieproject Trias Westland, een initiatief van het consortium HVC-Westland Infra-FloraHolland, kan rekenen op 63 glastuinbouwbedrijven die de aardwarmte in principe willen gaan afnemen.

Dat meldde HVC-directeur Dion van Steensel op 30 april tijdens een informatiebijeenkomst van de Westlandse gemeenteraad. De 63 tuinders, bij elkaar goed voor een afname van 57,5 MWth, hebben inmiddels een intentieovereenkomst getekend. Om de warmte bij de bedrijven te krijgen, zal 10 km warmetenet moeten worden aangelegd.

Het consortium heeft de gemeente Westland gevraagd om een garantstelling van € 6 tot € 9 miljoen om de boring naar de Triaslaag te kunnen uitvoeren. De Westlandse gemeenteraad neemt hierover op 30 juni een besluit.

Businessplan
Als dat gunstig uitpakt, kan het consortium in het derde kwartaal van 2015 een businessplan voor het project vaststellen, waarna in het vierde kwartaal beslist moet worden of er daadwerkelijk geïnvesteerd gaat worden. Zo ja, dan zou de Triasboring begin 2016 kunnen starten. De eerste warmtelevering kan dan medio 2016 plaatsvinden. De verdere uitrol van het warmtenet zal dan nog tot in 2017 duren.