Gestaffelde heffing voor promotiebijdrage handel

De promotieheffing die FloraHolland aan haar klanten gaat berekenen is gebaseerd op de regeling zoals deze in 2012 door het Productschap Tuinbouw voor het laatst werd uitgevoerd. De tarieven zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Uitgangspunten voor de regeling zijn:

-Een bijdrage door de handel van €6 miljoen.

-De heffing is een percentage van de aangekochte producten (klok en directe stromen) en is gebaseerd op een (aflopend) tarief per schijf.

-Bij een omzet via FloraHolland van 0 tot 11 miljoen euro geldt een bijdrage van 0,19%

-Bij een omzet via FloraHolland van 11 miljoen tot 50 miljoen euro geldt een bijdrage 0,12%

-Bij een omzet via FloraHolland boven de 50 miljoen euro geldt een bijdrage 0,06%.

Gedurende het jaar wordt over de omzet die de klanten via Floraholland realiseren een percentage van 0,19% ingehouden door de veiling. Na afloop van het jaar wordt de korting berekend op basis van de gerealiseerde omzet en het doorlopen van de schijven.

Bedrijven die onderdeel uitmaken van een financieel/ organisatorische eenheid (holding) kunnen aanspraak maken op een geconsolideerde eindafrekening.

Voor de afrekening van de promotieheffing via de directe stromen wordt het tarief van de serviceheffing met 0,19% verhoogd vanaf 1 januari 2016.

De facturering van de promotieheffing bij de klokinkopen start bij de invoering van 1 klokfactuur eind januari/ begin februari 2016. Over de dan verstreken periode in 2016 vindt daarna een naheffing plaats.

De all-in prijs bij de klokaankopen die wordt weergegeven op de EKT wordt eind januari 2016 aangepast na de invoering van multitransactie veilen.

FloraHolland heeft het besluit tot de invoering van een promotieheffing die een bijdrage van €6 miljoen zal opleveren aan de collectieve promotie van bloemen en planten genomen na overleg met het Klantenplatform. De VGB ledenvergadering was hier positief over.

De handelsbijdrage van €6 miljoen komt bij de €8 miljoen kwekersbijdrage die al via FloraHolland voor de promotie van bloemen en planten bij elkaar gebracht wordt. Met het totaalbedrag van €14 miljoen kan Bloemenbureau Holland nieuwe campagnes ontwikkelen om de afzet van bloemen en planten een impuls te geven. Kwekers en handelaren gaan via Bloemenbureau Holland gezamenlijk bepalen hoe het budget wordt besteed.

De afgelopen twee jaar droegen de handelaren niet bij aan de collectieve promotie. Na de val van het Productschap Tuinbouw was het volgens FloraHolland juridisch niet mogelijk om een gestaffelde heffing in te voeren voor haar klanten.