Gewascoöperatie Kalanchoë opgericht

Met de ondertekening van de oprichtingsakte door kalanchoëtelers René van Dop en Jelle Strijbis op 4 december is de gewascoöperatie Kalanchoë een feit. De landelijke commissie Kalanchoë van LTO Glaskracht Nederland nam begin dit jaar het initiatief tot de oprichting.

Bij de gewascoöperatie Kalanchoë heeft zich inmiddels 40 ha (75% van het totale areaal) aangesloten. De landelijke commissie Kalanchoë fungeert als het bestuur van de gewascoöperatie. Bedrijven die nog niet deelnemen kunnen dat alsnog doen. De leden van de gewascoöperatie hebben nadrukkelijk aangegeven dat deelname alleen openstaat voor leden van LTO Glaskracht Nederland.

De deelnemende bedrijven betalen jaarlijks € 350/ha. De focus in het onderzoek ligt het komend jaar met name op plantgezondheid. De leden van de gewascoöperatie kunnen altijd knelpunten in de teelt doorgeven. Diverse knelpunten zijn al benoemd, zoals: alternatieven voor de neonicotinoïden en remmiddelen, Phythophthora en meeldauw.

Twaalfde coöperatie
Het bestuur van de gewascoöperatie bestaat uit: René van Dop (voorzitter), Jelle Strijbis (secretaris/penningmeester), Fred van Luijk, Aad Vreugdenhil en Karel Schoenmaker. De gewascoöperatie Kalanchoë is de twaalfde gewascoöperatie die is opgericht onder de vlag van LTO Glaskracht Nederland.