Gewascoöperatie lelie opgericht

Leliebroeiers John van Ruijven en Paul Sonneveld ondertekenden donderdag 17 december 2015 de oprichtingsakte voor de gewascoöperatie Lelie.

De landelijke commissie Lelie van LTO Glaskracht Nederland nam afgelopen voorjaar het initiatief om de gewascoöperatie op te richten. Iets meer dan 106 hectare heeft zich inmiddels aangesloten bij de gewascoöperatie Lelie. Bedrijven die nog niet deelnemen kunnen dat alsnog doen. De wens en het streven binnen de landelijke commissie Lelie is dat een zo groot mogelijk oppervlakte lid is van de gewascoöperatie.

De deelnemende bedrijven betalen €400 per hectare per jaar. De focus in het onderzoek ligt het komend jaar vooral op de plagen trips en luis. De leden van de gewascoöperatie kunnen altijd knelpunten in de teelt doorgeven. Tijdens de eerste officiële Algemene Ledenvergadering op 21 januari 2016 wordt verder invulling gegeven aan de richting en uitvoering van het onderzoek.
Het bestuur van de gewascoöperatie bestaat uit: John van Ruijven (voorzitter) en Paul Sonneveld (secretaris/penningmeester).
Dit is de dertiende gewascoöperatie onder de vlag van LTO Glaskracht Nederland.