Gewascoöperatie Roos van start

Dinsdag 12 mei is de oprichtingsakte van de gewascoöperatie Roos ondertekend. De landelijke commissie Roos van LTO Glaskracht Nederland begon eind februari 2015 met ledenwerving voor deze gewascoöperatie.

Bijna veertig bedrijven met samen ruim 160 ha (ongeveer 62% van het Nederlandse areaal snijrozen) hebben zich aangesloten. Deelnemers betalen €375 per bedrijf en €350 per hectare. Er is nu dus zo’n €70.000 budget beschikbaar. Voor ruim de helft – €45.000 – was de besteding al op voorhand bekend. Voor doorgang van het derde onderzoekjaar van de proef ‘De Perfecte Roos’ in het Improvement Centre in Bleiswijk was die telersbijdrage vereist. Van het jaarbudget van €450.000 kon maximaal negentig procent komen vanuit het programma Kas als Energiebron en het ministerie van EZ. Het onderzoek heet nu ‘Duurzaamheid als leidraad voor de perfecte roos’.

Knelpunten doorgeven
Een aantal leden van de landelijke commissie Roos van LTO Glaskracht Nederland fungeert als bestuur van de gewascoöperatie. Het bestuur roept de rozentelers die nog niet deelnemen op dit als nog doen.
Naast de proef in Bleiswijk zijn er nog drie plantgezondheidsonderzoeken die de gewascoöperatie gaat ondersteunen. Leden van de gewascoöperatie kunnen knelpunten in de teelt doorgeven. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt en medio oktober 2015 voorgelegd aan de leden tijdens de eerste algemene ledenvergadering.
Er zijn nu negen gewascoöperaties onder de vlag van LTO Glaskracht Nederland.

Rozenteler Marc van der Drift (voorzitter gewascoöperatie en landelijke commissie Roos) tekent onder toezicht oog van zijn collega’s de oprichtingsakte van de gewascoöperatie Roos