Gewascoöperaties vervijfvoudigen elke euro aan onderzoek

De elf gewascoöperaties in de tuinbouw weten elke euro die zij bijdragen aan onderzoek te vervijfvoudigen. In totaal hebben de coöperaties momenteel € 600.000 in onderzoek gestoken, terwijl de totale waarde van de projecten op € 3,8 miljoen uitkomt, zo meldt LTO Glaskracht Nederland.

De andere bijdragen aan het onderzoek zijn afkomstig van het TKI Tuinbouw (Topconsortium voor Kennis en Innovatie), het innovatieprogramma Kas als Energiebron, fabrikanten, toeleveranciers en restanten uit fondsen van het voormalige Productschap Tuinbouw (PT).

Naast deze financiële participaties hebben leden van gewascoöperaties veel tijd en energie gestoken in onderzoek en de begeleiding daarvan, bijdragen die lastig in geld zijn uit te drukken. Voor de betreffende ondernemers levert deze inzet bijna altijd een concrete kennisvoorsprong op, zo stelt LTO Glaskracht.

De eerste gewascoöperatie werd in 2013 opgericht vanuit de landelijke commissie Radijs. Sindsdien hebben tien andere gewasgroepen van LTO Glaskracht Nederland dat voorbeeld gevolgd. Bij chrysant en aubergine zijn andersoortige collectieven voor private financiering tot stand gekomen, die mede door LTO Glaskracht worden ondersteund.

Nieuwe voorstellen ingediend
Inmiddels zijn diverse nieuwe onderzoeksvoorstellen en ideeën voor vervolgonderzoek ingediend in samenwerking met diverse kennispartijen. Daarin zijn financiële bijdragen vanuit gewascoöperaties opgenomen.