Gietwaterbassins prima inzetbaar als waterberging

In het Westland kunnen gietwaterbassins van kwekers succesvol worden ingezet om het risico op wateroverlast tijdens hevige neerslag aanzienlijk te verkleinen. Dat blijkt uit de resultaten van een proef bij tomatenkwekerij Lans in Maasdijk, die 11 december werden bekendgemaakt.

In de pilot, die van mei 2012 tot en met december 2013 liep, werd via sensoren doorlopend het waterpeil in het bassin van Lans gemeten. Zodra er intensieve neerslag werd verwacht, rekende speciaal ontwikkelde software uit hoeveel water er – anticiperend op de bui – uit het bassin kon worden afgelaten zonder dat dit gevolgen had voor de teelt. Zo kon in het bassin ruimte worden gecreëerd voor waterberging.

Belangrijke voorwaarde voor deze vorm van dynamische waterberging is de kwaliteit van de weersverwachting. De kweker wil niet het risico lopen dat een verwachte bui toch uitblijft, terwijl hij al veel water heeft afgelaten uit zijn bassin. In dat geval zou hij immers een tekort aan gietwater hebben en zijn aangewezen op bijvoorbeeld omgekeerde-osmosewater, een relatief duur alternatief. Dit risico wordt kleiner als meer kwekers hun bassins zouden inzetten.

Vervolgproef
Daarom zijn Delfland en de gemeente Westland uit op een vervolgproef waarbij de gietwaterbassins van tien tot vijftien kwekers in de Oranjepolder in het Westland worden ingezet. Beide overheden zijn bereid bij te dragen aan de financiering van een vervolgproef.