Glasareaal buitengebied Heerhugowaard roept vraagtekens op

De Commissie voor de Milieueffectrapportage adviseert de gemeenteraad van Heerhugowaard meer helderheid te verschaffen over de gevolgen van de toename van het areaal glastuinbouw in het nieuwe bestemmingsplan voor haar buitengebied.

Heerhugowaard maakt in het nieuwe bestemmingsplan voor haar buitengebied uitbreiding van agrarische bedrijven en vestiging van glastuinbouw mogelijk. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De Commissie vindt echter het milieueffectrapport nog niet duidelijk genoeg over de gevolgen van de toename van het areaal glastuinbouw.

Met name de gevolgen voor de waterkwaliteit vindt de Commissie belangrijk, omdat de waterkwaliteit in het gebied volgens het milieueffectrapport al slecht is. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in kassencomplexen kan de waterkwaliteit verder verslechteren.