Glastuinbouw en overheden maken afspraken over verbetering waterkwaliteit

De gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Zuidplas en Waddinxveen willen samen met LTO Noord Glaskracht, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden zo efficiënt mogelijk verbeteren. Daarvoor ondertekenen de partijen op 27 februari een afsprakenkader.

Met de afspraken – die bij het Innovatie- en Democentrum Water in Bleiswijk zullen worden ondertekend – wordt gepoogd de doelstelling te halen uit de EU-Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW streeft ernaar in 2027 tot een nagenoeg nullozing van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de kas te komen.

Daarnaast is het volgens de partijen ook in het belang van de glastuinbouw zelf om lozingen van verontreinigende stoffen naar sloten en vaarten terug te dringen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de discussie over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen: die kunnen worden verboden of er kan een werkbaar pakket aan middelen toegestaan blijven, mits tuinders de lozingen fors terugdringen.

Volgende stap nodig
De doelen uit de KRW zijn landelijk bepaald, maar volgens de gemeenten, waterschappen en LTO zijn regionale afspraken nodig om het landelijke doel in 2027 te kunnen halen. Dat komt doordat unieke kenmerken van de regio mede de oplossingsrichtingen bepalen. Zo is een kenmerk voor de regio Westland-Oostland dat, mede dankzij de inzet van gemeenten en tuinders, vrijwel alle glastuinbouw is aangesloten op de riolering. Volgens de genoemde partijen is nu echter een volgende stap nodig om de resterende vervuilende lozingen terug te dringen.