’Glastuinbouw goed op weg met energiebesparing’

De glastuinbouw is, evenals de andere agrarische sectoren, goed op weg om de klimaatdoelen en de doelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in 2020 te halen. Dat blijkt uit het rapport ’Energie en klimaat in de Agrosectoren’, dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken op 15 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

„Onze boeren en tuinders zijn goed bezig. Ze verbruiken steeds minder energie en produceren steeds meer duurzame energie. Ook het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen ligt heel goed op schema”, aldus Dijksma.

Hoewel de glastuinbouw vergeleken met andere agrarische sectoren de grootste energieverbruiker is, heeft juist de glastuinbouw de afgelopen jaren volgens het rapport veel energiebesparing gerealiseerd. Dat is vooral te danken aan de inzet van WKK, intensivering van de productie (een circa 40% hogere productie op een circa 2% groter areaal) en energiebesparingsmaatregelen zoals: isolatie, energieschermen, warmteopslag en rookgascondensors.

WKK nauwelijks rendabel
In het rapport wordt wel opgemerkt dat veel WKK’s de komende jaren toe zijn aan groot onderhoud of vervanging, terwijl nieuwe WKK’s op dit moment niet rendabel zijn en bestaande installaties nog net rendabel draaien. Ook wordt gewezen op de afspraken uit het energieakkoord waarin de glastuinbouw zich verplicht tot versterking van het CO2-sectorsysteem en het inzetten op Het Nieuwe Telen.

De conclusies over de glastuinbouw in het rapport zijn overigens niet nieuw, maar al in december 2013 gepubliceerd in de ’Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012’ van LEI Wageningen UR.