’Glastuinbouw kan sneller van gas los, mits restwarmte impuls krijgt’

Staat in de vorig jaar verschenen toekomstvisie van LTO Glaskracht Nederland nog dat de sector in 2040 volledig klimaatneutraal wil zijn, als het aan voorzitter Sjaak van der Tak ligt, kunnen tuinders sneller van het Groningengas los. Maar dan moet de rijksoverheid er wel voor zorgen dat de transitie naar het gebruik van restwarmte veel sneller gaat verlopen, zo stelt de glastuinbouwvoorman.

Van der Tak roept het Rijk op met ondersteuning te komen, zodat de glastuinbouw versneld kan overstappen op alternatieven voor warmte, waarbij voorzien wordt in voldoende CO2 en elektriciteit. In een brief van LTO Glaskracht Nederland aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK), een reactie op de brief die de bewindsman vorige maand aan tweehonderd industriële grootverbruikers van Groningengas stuurde, benadrukt Van der Tak dat het verminderen van het aardgasgebruik majeure investeringen en teeltaanpassingen vergt op glastuinbouwbedrijven.

Knelpunten
Hij wijst erop dat de glastuinbouw met geothermie, restwarmte, biomassa, elektrificatie en energiebesparing volop mogelijkheden in handen heeft om tot vervanging van aardgas te komen. Tegelijkertijd stipt hij enkele knelpunten aan. Als eerste noemt hij de beschikbaarheid van industriële restwarmte, die nu nog vaak vernietigd of geloosd wordt, maar goed bruikbaar is in kassen. Van der Tak roept Wiebes op maatregelen te nemen om de transitie naar het gebruik van restwarmte te versnellen.

CO2-bronnen en warmtenetten
Daarnaast vraagt hij steun bij het zoeken van en investeren in enkele grote CO2-bronnen en enkele kleinere bronnen dichtbij glastuinbouwgebieden om de totale behoefte van de sector te kunnen invullen. Ook is volgens LTO Glaskracht besluitvorming over en aanleg van de hoofdinfrastructuur en distributienetten voor warmte en CO2 nodig in glastuinbouwgebieden, van waaruit ook woningen en ander bedrijfsleven van warmte kan worden voorzien.

Ten slotte brengt LTO Glaskracht het belang van scenario’s met all-electric en smart grids onder de aandacht van Wiebes, evenals de voortzetting en uitvoering van de regelingen en het beleid voor geothermie en toepassing van biomassa.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties