Glastuinbouwproject Waddenglas stelt ambitie bij

Het glastuinbouwproject Waddenglas stelt zijn ambitie bij. De oorspronkelijk geplande ontwikkeling van 200 ha bruto glas, wordt losgelaten. De stuurgroep die betrokken is bij het project nabij het Friese Sexbierum, koerst nu aan op de uitgifte van slechts 50 ha grond.

Reden voor het naar beneden bijstellen van de ambitie zijn volgens de stuurgroep dat de crisissen in de glastuinbouw elkaar opvolgen en dat de sector zich niet herstelt. Ook de lage opbrengstprijzen en problemen met de export maken het toekomstperspectief onzeker. Verder zijn glastuinbouwbedrijven in Berlikum en Beetgum onlangs overgenomen door lokale collega’s. Bij een deel van die bedrijven zat volgens de stuurgroep juist potentie voor het afnemen van gronden bij Waddenglas.

Met de uitvoering van alleen de eerste fase van het project, de eerdergenoemde 50 ha uitgeefbare grond, kan volgens de stuurgroep nog steeds een hoogwaardig glastuinbouwgebied worden ontwikkeld. De geplande natuur rondom de kassen en de waterberging zijn inmiddels deels gerealiseerd. Groenteteler A.C. Hartman heeft aangegeven de grond op termijn te willen afnemen en met aardwarmte een duurzame energievoorziening te willen realiseren.

De stuurgroep legt zijn voorstel later dit jaar aan de gemeente Franekeradeel, de provincie Fryslân en de Dienst Landelijk Gebied.