’Glastuinders blijven pessimistisch’

Van alle agrariërs blijven ondernemers in de glastuinbouw het meest pessimistisch gestemd. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal van 2014.

Na drie achtereenvolgende kwartalen stijging, daalde de Agro Vertrouwensindex in het eerste kwartaal van 2014 licht. Het niveau bleef echter wel boven dat van de eerste drie kwartalen van 2013. Alleen bij de pluimveehouders en akkerbouwers nam het vertrouwen in het eerste kwartaal van 2014 iets toe.

In absolute zin is de stemming het best onder de melkveehouders, gevolgd door de akkerbouwers. Glastuinders zijn al langere tijd het meest pessimistisch. Varkenshouders, pluimveehouders en ondernemers in de opengrondstuinbouw zitten daar tussenin.

Lagere opbrengstprijzen
In het eerste kwartaal van 2014 werd de stemming in alle sectoren negatief beïnvloed door lagere opbrengstprijzen. In de opengrondstuinbouw, melkveehouderij, pluimveehouderij en glastuinbouw werd dat deels gecompenseerd door hogere producties en in de tuinbouwsectoren ook door lagere kosten. Ondernemers uit de melkveehouderij, akkerbouw en glastuinbouw verwachten dat de prijzen zich het komende jaar niet positief zullen ontwikkelen. Bedrijven in de opengrondstuinbouw, pluimvee en varkenshouderij denken daar anders over.

De Agro Vertrouwensindex is een gezamenlijk product van: LTO Nederland, Flynth Adviseurs en Accountants, het ministerie van Economische Zaken en LEI Wageningen UR. De index komt tot stand via een enquête die drie tot vier maal per jaar onder een groep agrariërs wordt gehouden.