Glastuinders doen minder beroep op garantstellingen

Glastuinders doen minder beroep op garantstellingen. De prijsvorming binnen de glastuinbouw is dit jaar zodanig matig dat nieuwe investeringsplannen naar verwachting worden doorgeschoven. Ze doen daarom minder beroep op Garantstelling Landbouw en Garantstelling Landbouw Plus. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

De benutting van de Garantstelling Landbouw in de eerste helft van 2014 is in vergelijking met de eerste helft van 2013 redelijk stabiel. Ten opzichte van het tweede half jaar 2013 is echter sprake van een daling. Gezien het geringe aantal lopende aanvragen en de signalen die banken afgeven is de verwachting dat de benutting over 2014 lager uitkomt dan over 2013. Binnen de Garantstelling Landbouw is in 2014 een bedrag van 50 miljoen beschikbaar. Daarvan werd in de eerste helft van het jaar 7,77 miljoen benut, terwijl er nog voor 2,58 miljoen aan aanvragen in behandeling was.

De benutting van de Landbouw Garantstelling Plus in de eerste helft van 2014 ligt op een vergelijkbaar laag niveau als een jaar eerder. Oorzaken van de lage benutting ten opzichte van de jaren daarvoor zijn dezelfde als bij het gebruik van de Garantstelling Landbouw. Daarbij speelt mee dat de doelgroep van deze regeling een relatief klein aantal bedrijven betreft. De Garantstelling Landbouw Plus kent voor 2014 een garantiebudget van 80 miljoen euro. In de eerste helft van het jaar werd voor 7,4 miljoen euro toegekend en er was nog voor 3,86 miljoen in behandeling op het moment dat de balans werd opgemaakt.

Met de Garantstelling Landbouw en Garantstelling Landbouw Plus wordt (jonge) agrarische ondernemers ondersteuning geboden in de vorm van een garantie op een lening. De Garantstelling is bestemd voor ondernemers die willen investeren in hun landbouwbedrijf. Voor glastuinders en veehouders die duurzaam en milieuvriendelijk willen investeren is er de Garantstelling Plus.