Glastuinders en overheden Noordoost-Nederland pakken emissie samen aan

Glastuinders en overheden in Noordoost-Nederland gaan de komende jaren samen de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater vergaand beperken. Daarvoor zijn zij onlangs het maatregelprogramma DuurSaam Glashelder overeengekomen, zo meldt LTO Noord.

Bij de uitvoering van het programma zijn betrokken: LTO Glaskracht Nederland, de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. De gebieden van de twee genoemde waterschappen tellen in totaal 107 glastuinbouwbedrijven, waarvan er zestien – vanwege hun ligging in de provincie Overijssel – niet bij het programma zijn betrokken.

Uit metingen van Waterschap Hunze en Aa’s blijkt dat in 2015 op de glastuinbouwmeetpunten gemiddeld vijf overschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen voorkwamen, met een uitschieter van dertien overschrijdingen op één meetpunt. Hoewel de glastuinbouw per 1 januari 2018 met een zuiveringsplicht te maken krijgt, is Waterschap Hunze en Aa’s er niet gerust op dat die direct zal leiden tot verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. „Daar is meer voor nodig. Wij helpen telers daarin door met hen mee te denken, zoals via een bedrijfswaterscan”, aldus projectleider Gerda Valkering van Waterschap Hunze en Aa’s.

De waterschappen en gemeenten gaan vanaf komend jaar de individuele bedrijven toetsen. Het doel is om vóór 2021 voor gewasbeschermingsmiddelen tot maximaal één overschrijding per meetpunt per jaar te komen. Voor nutriënten geldt een getrapte afname van de emissies tot uiteindelijk nul in 2027. Dat is conform het Activiteitenbesluit. Het maatregelenprogramma, waarmee zo’n €210.000 is gemoeid, loopt tot 2021.

Investeren
Veel tuinders in Noordoost-Nederland zullen nog moeten investeren om aan de emissienormen te voldoen. LTO Glaskracht rekent daarbij op minstens €30.000 per bedrijf. Toch is de situatie niet zo somber als het misschien lijkt, vindt voorzitter Cees Ruhé van LTO Glaskracht Groningen/Drenthe. „Diverse bedrijven hebben al apparatuur aangeschaft en potplantenkwekers hebben bijvoorbeeld nog nauwelijks restwaterstromen.” Hij heeft er vertrouwen in dat via bedrijfscans en leergroepen vooruitgang zal worden geboekt. „Door als tuinders hierin samen te werken, stimuleert dat om van die emissies af te komen.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties