’Glastuinders koesteren weinig hoop op betere prijsvorming’

Glastuinders koesteren weinig hoop op betere prijsvorming. Ook neemt onder hen de positieve verwachting over de productie af. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex over het tweede kwartaal van 2014.

Over alle sectoren bekeken daalt de Agro Vertrouwensindex ook in het tweede kwartaal. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de index wel iets positiever. Vooral de lagere opbrengstprijzen drukken de stemming in de totale land- en tuinbouw.

Per sector verschilt het beeld echter sterk. Zo namen de kosten in de opengrondsgroente en de akkerbouw toe, terwijl andere sectoren – met name de glastuinbouw – positiever waren over de kostenontwikkeling in het afgelopen jaar.

Opbrengstprijzen
Sterk negatief waren de glastuinders echter over de opbrengstprijzen. Ze zijn pessimistisch gestemd als het om de verwachting gaat voor hun bedrijf over twee tot drie jaar.