Glastuinders ontevreden over bedrijfslocatie

Ruim eenvijfde van de glastuinders meent dat hun bedrijfslocatie verdere optimalisering van de bedrijfssituatie in de weg staat. Liefst 42% zou opnieuw willen beginnen met een geheel nieuwe kavel. Dit blijkt uit onderzoek naar de markt voor kavels in de glastuinbouw door marktonderzoekbureau Daccle.

Bijna 40% van de tuinders stelt dat het eigen areaal niet optimaal is ingericht, waarvan meer dan de helft hiervan meent dat die ook niet te optimaliseren valt. 10% van de glastuinders heeft serieuze verhuiswensen en nog eens 10% staat er voor open. De belangrijkste reden voor een verhuiswens is het gebrek aan ruimte voor uitbreiding. Andere redenen zijn betere randvoorwaarden; betere energievoorziening, betere aan- en afvoerwegen, betere samenwerking met de overheid en minder beperkende bestemmingsplannen.

Wil wel, kan niet
Bijna een kwart van de respondenten zou willen uitbreiden. Ruim de helft van deze groep zegt hier ook de ruimte en de financiële middelen voor te hebben. De andere helft heeft een probleem met de financiën en/of de ruimte. Sowieso is 16% van de glastuinbouwers niet bereid of in staat te verkopen tegen de huidige marktprijzen.

34% van de bedrijven heeft innovatieplannen binnen twee jaar. Een nieuwe energievoorziening scoort het hoogst op de innovatielijst. Daarna volgen respectievelijk het bouwen van een verpakkingslijn, een teeltwissel en nieuw glas.

In opdracht van Prima4A heeft marktonderzoekbureau Daccle onderzoek gedaan naar de markt voor kavels ten behoeve van de glastuinbouw. In totaal hebben 125 glastuinbouwers door geheel Nederland meegedaan aan het onderzoek.